Demolice Buršík|Pečlivě|Zodpovědně|Kvalitně

Demolice

Hlavním oborem činnosti naší firmy Buršík s.r.o. jsou autodoprava a zemní práce. Součástí této činnosti je však i činnost v oblasti demolic. A to všech typů konstrukcí, včetně těch složitých či jinak neobvyklých.

Co všechno obnáší demolice?

Do této oblasti mohou spadat jednak demolice objektů v menším měřítku, případně pouze jejich částí. Jsme schopni realizovat, ale i rozsáhlé demolice kupříkladu komerčních hal. Rozhodnutí o konkrétním postupu bude vždy závislé na vyhodnocení individuálních podmínek v dané lokalitě. Současně se snažíme i o minimalizování zátěže pro okolí v podobě nadměrného hluku, prašnosti atd. S tím spojenou službou je odvoz stavební suti, zeminy a mnoha dalšího a následná likvidace odpadu.

Zvláště důležitá je v případě takové činnosti dostatečná zkušenost umožňující se vypořádat s nejrůznějšími technologickými postupy. Demolice totiž mohou být mimořádně rizikové. Vždy je tak nutné zachovávat zásady bezpečnosti.

Pošlete nám email